PHP

JSON Çıktısında Karakter Temizleme

Esenlikler, ufak bir çalışma için JSON çıktısına ihtiyaç duydum. Bu çıktı sonucunda temizlenmesi gereken karakterler baş gösterdi. Bu konuda birçok forumda çözülemeyen başlıklara rastladım. Blogumda paylaşmanın uygun olacağını düşündüm. Sizlerle birlikte, adım adm JSON çıktımızı dizi üzerinde değiştirmemize olanak sağlayacak kodlarımızı yazalım. JSON konusuna burada fazla değinmeyeceğim. Eğer ki bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz dökümanlardan faydanabilirsiniz.

Çıktımızda istenmeyen karakterleri dizi (array) içerisinde array_map fonksiyonu içinde preg_raplace fonksiyonu ile değiştireceğiz. Öncelikle, array_map fonksiyonundan bahsedelim biraz.

PHP array_map Fonksiyonu:

Bir dizimizde, tüm elemanları istediğimiz koşullarda işlevselleştirerek tekrar bize döndürmesini sağlayan ve birçok işimizde bizlere yardımcı olan fonksiyonumuzdur kendileri.

Kullanımı:

PHP array_map fonksiyonu, iki parametre almaktadır.

Birinci parametremiz, her dizinin her elemanına uygulanan geri çağırım işlevidir. İkinci parametremiz ise, elemanları $islev tarafından işlenecek dizidir. Bizlere dönen değer ise yine dizi olacaktır.

PHP preg_replace Fonksiyonu:

Kullanılan düzenli ifadeye göre dizgemizde değişiklik yapar.

Kullanımı:

Konu dizgesini sablon ile eşleştirir ve bulduklarını yenisi ile değiştirir.

JSON:

JSON kodlarımızın tamamını paylaşıyorum ki mantığında çelişkiye düşmeyin. Yukarıda bahsettiğim fonksiyon ile ilgili farklı kaynaklardan örneklere ulaşabilirsiniz.

Kodlar:

JSON çıktımızı yukarıda yer alan kod bloğuna benzer bir mantık çerçevesinde kullanırsak \r\n gibi karakterleri temizlemiş oluruz.