CodeIgniter 3 Insert Kullanımı

CodeIgniter ile veritabanına veri ekleme işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle models klasörümüzde YeniProje isminde bir PHP dosyası oluşturalım. Dosyanın içerisine aşağıda yer alan kodları yazalım.

models/YeniProje

	class YeniProje extends CI_Model		
{
function Insert(){
$data = array(
'alanBir'	=> 'Ben alanBire eklenecek veriyim.',
'alanIki'	=> 'Ben alanIkiye eklenecek veriyim.',
);
$query = $this->db->insert('tablo',$data);
echo $query	? "<h1>veri eklendi..</h1>" : FALSE;
/*
SQL = INSERT INTO tablo (alanBir, alanIki) VALUES ('Ben alanBire eklenecek veriyim.', 'Ben alanIkiye eklenecek veriyim.')
*/
}
}

CodeIgniter üzerinde kullanılan insert fonksiyonunda birinci parametre işlem yapmak istediğimiz tablo ismi, ikincisi ise verilerimizi gönderdiğimiz dizi değişkenimizdir. Hemen alt satırında yaptığımız if bloğunda da işlem hakkında çıktı alabiliyoruz.

controllers/Uygulama

	defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Uygulama extends CI_Controller {
function __construct() 
{
parent::__construct();
}
function insert()
{
$this->load->model('yeniproje');
$query = $this->yeniproje->Insert();
}
}

Uygulama dosyamızda ise insert isminde bir fonksiyon oluşturduk ve Model dosyamızdan gelen işlem mekanizmamızı tanımladık.

Tarayıcımızda, localhost/index.php/uygulama/insert adresini çalıştırdığımızda işlemin başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir