CodeIgniter 3 Insert Kullanımı

CodeIgniter ile veritabanına veri ekleme işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle models klasörümüzde YeniProje isminde bir PHP dosyası oluşturalım. Dosyanın içerisine aşağıda yer alan kodları yazalım. models/YeniProje class YeniProje extends CI_Model { function Insert(){ $data = array( ‘alanBir’ => ‘Ben alanBire eklenecek veriyim.’, ‘alanIki’ => ‘Ben alanIkiye eklenecek veriyim.’, ); $query = $this->db->insert(‘tablo’,$data); echo $query ? “<h1>veri eklendi..</h1>” : FALSE;…

CodeIgniter 3 Giriş

Yakın zamanda PHP ile dinamik web uygulamaları geliştirmeye olanak sağlayan; çatı projesi CodeIgniter kullanmaya başladım. Ben de bu fırsatı değerlendirerek her zaman olduğu gibi; bilginin paylaşılmasına katkıda bulunmaktan ve buna aracı olmaktan duyduğum zevki CodeIgniter dersleri paylaşarak saçmaya karar verdim. Bu yazıyı okumadan önce muhtemelen diğer betiklerde yer alan standart tanımları okudunuz. Ben biraz onlardan kaçınarak biraz da samimiyetin verdiği…