CodeIgniter 3 Insert Kullanımı

CodeIgniter ile veritabanına veri ekleme işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle models klasörümüzde YeniProje isminde bir PHP dosyası oluşturalım. Dosyanın içerisine aşağıda yer alan kodları yazalım. models/YeniProje class YeniProje extends CI_Model { function Insert(){ $data = array( ‘alanBir’ => ‘Ben alanBire eklenecek veriyim.’, ‘alanIki’ => ‘Ben alanIkiye eklenecek veriyim.’, ); $query = $this->db->insert(‘tablo’,$data); echo $query ? “<h1>veri eklendi..</h1>” : FALSE;…