Npm Mddir Paketi ile Dosya Dizin Diyagramı

Bilişim alanında kullanılan paket, eklenti ve uygulama dökümanlarında sıkça kullanılan dizin diyagramını Node Package Modules’in mddir paketi ile yapabiliriz. Laravel derslerine başladığımda ihtiyacım oldu. Kullanım sudo npm install mddir -g cd node_modules/mddir/src/ node mddir “../../../public/” Çıktısı Src dizinimizde directoryList.md dosyamızı açalım. Bulunduğu dizinde yazma izninin olduğuna emin olalım. |– blog |– .htaccess |– favicon.ico |– index.php…