Yaşasın 19 Mayıs Ruhu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 36.5 saat süren ve altı günde okunan tarihi söylevinde ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalışmıştır. Sözlerine ise: “1919 yılı Mayıs ayının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” diye başlamıştır. Ulusal egemenliğin…