Kotlin: Koşul İfadeleri

Kotlin‘de şartlı deyimler ve koşul ifadelerini inceleyelim. Bunun için IF Koşulu ve WHEN Koşulu üzerinde sözdizimine göz gezdirelim.

IF Koşulu

Koşullar, yazılım dillerinde önemli bir yere sahiptir. Kullanılan algoritmalarda şartlı deyimler olarak geçen bu ifadeler sayesinde veri çıktılarımıza ve diyagram akışımıza göre süreci düzenleyebiliriz. Türkçe’de eğer anlamına gelen IF, belirttiğimiz bir koşulun gerçekleşmesi durumunda istenen değerin döndürülmesini sağlar. Bununla ilgili hemen birkaç basit sözdizimi görelim.

Genel Kullanım

var max = a 
if (a < b) max = b

Yukarıdaki örnekte max değişkenine varsayılan olarak a değişkeni atanmış ve hemen altında bir if koşulu yazılmıştır. Eğer, a değişkeni b değişkeninden küçük ise max değişkenine b değişkeni atansın.

Bunu else kullanarak yapalım.

Else ile Birlikte Kullanalım:

var max: Int
if (a > b) {
  max = a
} else {
  max = b
}

IF koşulunda else ifadesi, tanımlanan koşula uymayan durumlarda kullanılır. Burada a değişkeninin b değişkeninden büyük olma koşulu tanımlanmış fakat; belirtilen koşula uymadığı için else ifadesi geçerli kılınmış, max değişkenine b değişkeni atanmış.

İfade Biçiminde Yazalım:

val max = if (a > b) a else b

WHEN Koşulu

When ise C benzeri dillerin geçiş operatörü olarak kullanılmakta.

Genel Kullanım

when (x) {
  1 -> print("x == 1")
  2 -> print("x == 2")
  else -> {
    print("x, 1 ya da 2 değildir.")
  }
}

Birden Çok Aralık

when (x) {
  0, 1 -> print("x == 0 or x == 1")
  else -> print("x, 0 ve 1 aralığında değildir.")
}

Kaynak ve İleri Okuma:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.