Kotlin: Temel Sözdizimine Genel Bakış

Kotlin ile ilk uygulamamızı yazalım ve temel seviyede Kotlin sözdizimine genel bir göz gezdirelim.

Merhaba Dünya

Yazılım dillerinin başlangıç klasiği “Hello World” ile başlayalım uygulamamıza. Öncelikle Intellij IDEA yazılımını çalıştıralım.

Create New Project ‘e tıklayalım ve açılan arayüzde Java sekmesi altında Kotlin (Java) seçeneğini işaretleyerek next diyelim.

Bir sonraki aşamada Project name  alanına ilkuygulama yazarak finish  diyorum.

Gerekli modüller yüklendiğinde bizleri sade bir arayüz karşılamakta.

Project  sekmesi altında yer alan uygulama dizininin altında yer alan src dizinine sağ tıklayalım ve New  ve Kotlin File/Class  yönergelerini takip edelim.

Öncelikle JAVA’da bunu nasıl yaparız ona bakalım, hemen ardından Kotlin ile yazalım.

Java ile “Merhaba Dünya”

public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Merhaba Dünya!");
}

Kotlin ile “Merhaba Dünya”

fun main(args: Array<String>) {
  println("Merhaba Dünya!")
}

Kotlin’de bir diğer yazım biçimi olarak da {} kullanmak yerine =  operatörü ile daha kısa ifadeler elde edebiliriz. Intellij IDEA üzerine ilgili satırın üzerine alt+enter  kombinasyonları ile karşınıza çıkan seçenekte “Conver to expression body” seçeneği ile bu düzenlemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kotlin ile “Merhaba Dünya”

fun main(args: Array<String>) = println("Merhaba Dünya!")

Kotlin’de Veri Tipleri

Kotlin’de veri tiplerinde ondalık sayı, tam sayı ve string ifadeleri inceleyelim. Burada ek anektod olarak değişken tanımlamalarında kullanacağımız val ve var farkına da değineceğim.

fun main(args: Array<String>) {
  var myDecimal = 0.1 
  var myNumber = 1  
  var myString: String 
  myString = "Her Şey Çok Güzel Olacak!"
  myString = "En azından hayattayız bu da bir şey be abi."
  val myAnotherString:String
  myAnotherString = "Blog yazmak güzeldir."
}

Burada myDecimal ondalık veri tipimizi, myNumber tam sayı veri tipimizi ve myString string veri tipimizi temsil etmektedirler.

Bir değişkeni tanımlarken var kullandığımızda mutable (değişken/değişebilir), val kullandığımızda ise immutable (değişmez) olmaktadır.

Kod bloğumuzun en sonunda, print(myString)  dediğimizde bizlere “En azından hayattayız…” çıktısını verir. Fakat böyle bir şeyi val  ile yapamayız.

Burada noktalı virgül kullanımı opsiyoneldir.

Kotlin’de Class ve Fonksiyon Yapısı

Kotlin üzerinde basit bir örnek bloğu yazdım. Eminim, zihninizde sözdizimi ve işleyiş biçimi adına faydası olacaktır. Bir class içerisinde fonksiyon tanımladım.

fun main(args: Array<String>) {
  val name:String = "Mert Köseoğlu"
  var obj = Person().Disp(name)
}

class Person {
  fun Disp(name:String) = print("Bu kişinin ismi ${name}")
}

Burada Inmutable (değişmez) val ile name değişkenimin String bir ifade olduğunu belirttim ve değerine ismimi yazdım. Bir satır altında obj değişkenimin içerisinde Person classının içerisinde bulunan Disp fonksiyonuna değer gönderdik.

Class Person‘ın içerisinde tanımladığımız Disp fonksiyonunda ise gelen değeri print  fonksiyonu ile yazdırdık.

Burada dikkat ederseniz ${name} tarzında bir ifade kullandım. String bir ifade içerisinde değişken tanımlamanız için $ kullanmanız gerekmektedir. Peki, {} kullanmamızın amacı nedir?

${} ifadesini name.lastname tarzında birden fazla dizinin yazılmasında kullanıyoruz.

fun main(args: Array<String>) {
 val b = 10
 val a = 5
 
 print("Bir $a sayısı ile bir $b sayının toplamı ${a+b} dir.")

}

Bir Class Oluşturalım

Peki, harici bir Class nasıl oluşturabiliriz? Proje dizinimizde src üzerinde New diyelim ve yeni bir Package oluşturalım. Oluşturduğumuz Package’nin ismi com.persons olsun.

Oluşturduğumuz com.persons ‘ın içerisine yine New diyerek Kotlin File/Class diyelim ve Kind seçeneğinde Class‘ı seçelim.

Person içerisinde bulunan Person Class’ımızı bu dosyanın içerisinde tanımlayalım ve Person içerisinde import edelim.

package com.persons

class Person {
  fun Disp(name:String) = print("Bu kişinin ismi ${name}")
}
import com.persons.Person
import java.awt.PrintJob

fun main(args: Array<String>) {
  val name:String = "Mert Köseoğlu"
  var obj = Person().Disp(name)
}

Bu sayede harici Class‘lar üzerinde de çalışabiliriz.

Kotlin’de Yorum Satırları

Birçok yazılım dilinde de kullandığımız sözdizimi burada da geçerli. Burada iki farklı şekilde // Yorum ve /* Yorum */ olmak üzere yorum satırlarını tanımlayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.