Kotlin: Yineleyiciler & Döngüler

Kotlin‘de yineliyiciler ya da bir başka deyişle döngüler konusu ile devam ediyoruz. Geleceğin Yazarları, döngüleri şu şekilde tanımlamış:

Yazılan kodlarda belirli satırların birden fazla tekrar edilmesi istenebilir. Böyle durumlarda döngü yapıları kullanılır. Döngü yapılarında, döngünün kaç kere tekrar edeceği dinamik olarak belirlenebilir. Hatta döngünün tekrarlaması bir koşula bağlanabilir.

Biz de bu tanıma bağlı kalarak Kotlin üzerinde genel kullanım mantığı ile örnekleme yapalım.

For

For döngüsü, işlem koşullarının önceden belirli olduğu durumlarda kullanılır. Hemen bir genel kullanım örneği verelim ve sözdizime bakalım.

for (i in 1..10) {
  println(i)
}

Bu ifadenin çıktısı şuna benzer olmalıdır:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Burada kullanılan .. operatörü bir aralık belirtir. Buna rangeTo fonksiyonu diyoruz. Tam anlamı şu şekilde aslında  1 <= i && i <= 10 ve yine burada kullanılan && operatörü ve anlamına gelmektedir.

Bir örnek daha verelim. Bu kez sadeleştirilmiş sözdizimi ile gelsin.

for (i in 1..4) print(i) 

for (i in 4..1) print(i)

Birinci ifade için çıktımız 1234 olurken ikinci ifade için tanımsız olacaktır. Peki, bu aralığın tersini almak mümkün mü? Gayet tabii.

for (i in 4 downTo 1) print(i)

Burada çıktımızın 4321 olmasını bekleriz.

Peki, son elemanı içermeyen bir aralık oluşturmak istersek bunu nasıl yaparız? Until fonksiyonu ile.

for (i in 1 until 10) { 
   println(i)
}

Tam olarak gösterimi ise şu şekilde olmaktadır: [1, 10)

WHILE

Döngüsel işlem veya tekrarlı işlem (iterasyon, İng. iteration), bilgisayarı aynı işlem grubunu belirli bir koşul sağlanana kadar tekrar tekrar yapmak için yönlendirir.” diye aktarmış Geleceğin Yazarları.

Bu tarz teknik tanımlarda daha evrensel cümleler kullanmaya özen gösteriyorum ki Türkçe Yazılım‘da belirli bir kalıp oluşturalım.

While döngüsü kullanımına dair genel kullanım örneği verelim:

while (x > 0) {
  x--
}

Burada, x değeri 0’dan büyük olma koşulunu gerçekleştirmeye devam ettiği sürece döngü çalışacaktır.

 var i:Int = 1
 while(i <= 10){
 println(i)
 i++
}

Burada çıktımızın aşağıdaki gibi olmasını bekleriz:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DO WHILE

While döngüsünde belirlenen koşul döngünün başlangıcında bulunmaktadır. Bunun anlamı, koşulun false dönmesi halinde while bloğu çalışmayacaktır. Fakat, bazı zamanlarda while bloğunu bir kere de olsa çalıştırmamız gereken durumlarla karşılaşacağız. Bu tarz durumlarda ise Do While ifadesini kullanacağız.

Genel bir kullanım örneği verelim:

var i:Int = 1
do {
 println(i)
 i++
} while(i <= 10)

Kaynak ve İleri Okuma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.