Tengri Biz Menen’in Günümüz Karşılığı

Tanım olarak öz Türkçede “Tanrı Bizimledir” anlamına gelen slogan, kelimeler bütünüdür.

İslamiyet öncesi Türk tarihinde Gök Tanrı(kök tengri) inancından filizlenen, ilk olarak Orhun Yazıtları‘nda çözümlenen Tengri kelimesi günümüz Türkçesi ile Tanrı anlamına gelmektedir. “Biz menen” kelime öbekleri ise; bizimle, bizim yanımızda gibi anlamlar oluşturmaktadır.

Anadolu Türkçesi ile “Tanrı Bizimledir” anlamına gelen “Tengri Biz Menen” tarihte Türkler tarafından bir çok yerde kullanılmıştır. Bunun bir örneği de Çanakkale Savaşı döneminde sloganın  değiştirilerek “Allah Bizimle” olarak kullanılmasıdır. SSCB‘ye karşı savaşan Türkistan Lejyonu‘nun logosunda da yine bu slogana rastlamak mümkün.

Orta Asya‘nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan atalarımızın bir yansıması olan bu söylem hiçbir siyasi oluşuma mal edilemeyeceği gibi; günümüzde sloganın bilincinde olan bazı Türkçü gruplarca toplumsal aktivitelerde, bayram ve önemli günlerde söylenildiği, slogan şeklinde kullanıldığı bilinilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir